Bestyrelsen i Filharmonisk Kor Fyn

Bageste række fra venstre: Tue, Gert, Helge
Forreste række: Diana, Luisa, Julie, Helle

Fælles mailadresse:
fkf.bestyrelse@gmail.com

Luisa Vetö Daugaard, formand
Mobil: 61856432
Julie Hauge Andersen, næstformand
Mobil: 26289794
Helge Hellesøe, kasserer
fkf.kasserer@gmail.com
Tue Lund Nielsen, bestyrelsesmedlem
Gert Nygaard, bestyrelsesmedlem
Helle Skovbjerg Christoffersen, 1. suppleant
Diana Glasdam, 2. suppleant
Bestyrelsens sammensætning pr. 22.2.24

Bankkonto Danske Bank – 9570 13305374

Filharmonisk Kor Fyn – CVR nr.: 42615161