Fælles mailadresse:
Mail: fkf.bestyrelse@gmail.com

Formand Luisa Vetö Daugaard
Mobil: +45 61856432

Næstformand Julie Hauge Andersen
Mobil: +45 26289794

Kasserer Helge Hellesøe
Mobil: +45 42731173

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Ulf Rasmussen
Mobil: +45 21448219

Tue Lund Nielsen
Mobil: +45 30612010

Christina Morillon (suppleant)
Mobil: +45 61271422

Bankkonto Danske Bank – 9570 13305374

Filharmonisk Kor Fyn – CVR nr.: 42615161