Referater fra programudvalget 2024:
Referat 8.4.24

Referater fra bestyrelsesmøder 2024

Referat 17.4.24
Referat 21.3.24
Referat 6.3.24
Referat 13.2.24
Referat 31.1.24
Referat 18.1.24
Referat 10.1.24

Referat fra generalforsamlinger 2024
Referat fra 22.2.24
Bestyrelsens beretning 22.2.24 – PP

Referater fra bestyrelsesmøder 2023
Referat 23.11.23
Referat 1.11.23
Referat 12.10.23
Referat 20.9.23
Referat 17.8.23
Referat 9.8.23
Referat fra 14.6.23
Referat 31.5.23

Referater fra programudvalget 2023:
Referat fra 26.6.23
Referat fra 8.10.23

Referat fra generalforsamlinger 2023
Referat af generalforsamling 02.03.2023
Referat af ekstraordinær generalforsamling 24.08.23